Hrad

Karlštejn

 • Info

  Hrad Karlštejn založený v roce 1348 zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů.

 • Kapacita

  Kapacita: Sál v purkrabství (35 osob) / Sál předků (45 osob) / exteriér

 • Info

  Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, jehož počátky sahají do 12. století. Nádherná hradní kaple, královský a rytířský sál s expozicí gotického malířského a sochařského umění, knihovna obsahující na 52 tisíc svazků, bohaté fürstenberské muzeum a obrazárna, proslulé vězení a mučírny s mučícími nástroji, monumentální velká věž s loveckými sbírkami a výhledem do okolí, příjemná procházka po hradbách, věž Huderka s černou kuchyní a vyhlídkovým ochozem, hejtmanství s příležitostnými výstavami, to vše a ještě mnohem více je hrad Křivoklát, národní kulturní památka.

 • Kapacita

  Obřadní síň (50 osob) / Kaple (60 osob) / Královský sál (60 osob) / Exteriér – parkán pod věží (100 osob) / Exteriér – ochoz u věže (40 osob)

Křivoklát

Kunětická hora

 • Info

  Kunětická hora je hrad z počátku 15. století stojící na osamoceném výrazném stejnojmenném vrchu.

 • Kapacita

  Kapacita: Rytířský sál (60 osob) / Kaple Sv. Kateřiny (40 osob) / Nádvoří (80 osob)

 • Info

  Mezi nejmladší, ale rozlohou největší hrady v Čechách náleží Točník, nástupce hradu Žebráka. Hrad Točník je znamenitou ukázkou vyspělého středověkého stavitelského umění, prolnutého prvky pozdějších stavebních úprav, např. sgrafitovou výzdobou purkrabského paláce.

 • Kapacita

  Kapacita: Kaple Sv. Bartoloměje (40 osob) / Nádvoří (300 osob) / Konírna (300 osob)

Točník u Berouna

 • Info

  Typické romantické sídlo založené na počátku 14. století, působivá dominanta se všemi adaptacemi z konce 19. století zvýrazněná cimbuřím, arkýři, střílnami a chrliči.

 • Kapacita

  Kapacita: Rytířský sál (120 osob) / Kaple Sv. Alžběty (60 osob) / 2. nádvoří (150 osob) / Park / Ochoz věže / Příkopy / Nádvoří

 • Info

  Nejstarší hrad Českého ráje byl založen kolem roku 1260 Jaroslavem z Hruštice. Lexové z Aehrenthalu propojili krajinu sítí turistických cest, budovali vyhlídky, lázně Sedmihorky, a to vše v první polovině 19. století, kdy i romantickými úpravami dotvořili starobylé prostředí.

 • Kapacita

  Kapacita: Terasy (100 osob) / Kaple Sv. Jana Nepomuckého (60 osob) / Slavnostní sál (50 osob)

Valdštejn

 • Info

  Hrad je památkově chráněným objektem. Jedná se o erodovaný pískovcový skalní suk se svislými až převislými stěnami a rozlehlým horním platem ve výši asi 35 m nad okolním terénem. Kostel je celý vytesán ve skále, není vysvěcen.

 • Kapacita

  Kapacita: Kostel a chodby ambitu (40 osob)

 • Info

  Hrad běžně zvaný Janohrad, je umělou, pseudogotickou napodobeninou hradní zříceniny. Postaven byl roku 1807. Nachází se v Lednicko-Valtickém areálu. Hrad byl projektován jako obyvatelný a sloužil v době honů jako myslivna a lovecký zámeček.

 • Kapacita

  Kapacita: Malý sál (50 osob) / Rytířský sál (100 osob) / Venkovní prostory

Janův hrad

Červený Újezd

 • Info

  Záměrem bylo postavit historizující objekt vycházející z tradičních řemeslných postupů a odpovídající nárokům současnosti. Soukromá stavba vznikla v letech 2001-2002.

 • Kapacita

  Kapacita: Rytířský sál (12 osob) / Zbrojnice (50 osob) / Salonek Mlýnice (125 osob) / Hradní nádvoří / Zahrady / Skanzen / Barokní salonek (20 osob) / Klasicistní salonek (10 osob) / Restaurace Stodola (100 osob)