Zahrada

Vrtbovská zahrada | Praha

 • Info

  Jedná se o jednu z nejkrásnějších a nejzachovalejších pražských palácových zahrad. Zahrada je kulturní památkou zapsanou v seznamu kulturního dědictví UNESCO.

 • Kapacita

  Kapacita: Sala Terrena (80 osob) / Zahrada

 • Info

  Zahrady pod Pražským hradem jsou významnou kulturní památkou na seznamu světového dědictví UNESCO. Krása architektury se tu doplňuje s přírodními zákoutími, členitý terén je doslova posetý fontánami, tajemnými schodišti a průchody, gloriety, loggiemi s úchvatnými výhledy na centrum Prahy.

 • Kapacita

  Kapacita: Parter (250 osob) / Sala terrena (80osob) / Galerie (60 osob)

Ledeburská zahrada | Praha

Botanická zahrada | Praha

 • Info

  Botanická zahrada hl. m. Prahy (původně Pražská botanická zahrada) se nachází v Praze-Tróji. Její nejznámější částí je skleník Fata Morgana. K zahradě patří také venkovní expozice včetně vinice.

 • Kapacita

  Kapacita: Kaple sv. Kláry (25 osob) / Terasa pod kaplí sv. Kláry (70 osob) / U sekvojovce (100 osob) / Bambusová louka (40 osob) / Terasa u vodopádu ve Fata Morganě (20 osob)

 • Info

  Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictvíje specializovaným pracovištěm se zaměřeným na soustředění a hlubší studium okrasných rostlin využitelných v sadovnické a krajinářské tvorbě v našich klimatických podmínkách.

 • Kapacita

  Kapacita: Zahrada (neomezeně)

Dendrologická zahrada | Praha