Zámek

Trojský zámek | Praha

 • Info

  Zámek Trója je barokní stavba stojící v bezprostřední blízkosti Vltavy. V jeho areálu se nachází několik hospodářských stavení, včetně konírny, a také vinotéka, inspirovaná přilehlou vinicí svaté Kláry. Objekt zámku je obklopen rozsáhlou zahradou, již zdobí fontány, terakotové vázy, štukové prospekty a oranžérie s bustami imperátorů.

 • Kapacita

  Kapacita: Císařský sál (80 osob) / Konírna / Francouzská zahrada
  Pro svatební den lze pronajmout celý zámek.

 • Info

  Průhonický zámek a kolem se rozkládající Průhonický park je ideálním místem pro romantickou svatbu v kouzelném prostředí české novorenesance.

 • Kapacita

  Kapacita: Rytířský sál (80 osob) / Nádvoří (80 osob) / Park

Zámek Průhonice | Praha

Zámek Jemniště | Postupice

 • Info

  Zámek byl postaven v letech 1720-25 Františkem Adamem z Trauttmansdorffu. V roce 1868 zakoupil Jemniště Zdeněk Sternberg a kvůli komplikovaným společenským zvratům během 20. století bylo třeba požádat o navrácení objektu zpět, což se stalo v rámci restitučního řízení v roce 1995. Od té chvíle je zámek rekonstruován a dovybavován.

 • Kapacita

  Kapacita: Kaple Sv. Josefa (80 osob), Svatební sály (40 osob) / Rosárium / Café Custoza / Restaurace / Nádvoří (80 osob) / Park

 • Info

  Rokokový zámek s výraznou fasádou byl roku 1998 vrácen společně s francouzským a anglickým parkem do soukromého vlastnictví.
  Současná podoba zámku pochází z let 1745 – 1765,kdy přestavbu uskutečnil Jindřich Pavel Mannsfeld.

 • Kapacita

  Kapacita: Zrcadlový sál (150 osob) / Konírna (100 osob) / Francouzský park

Zámek Dobříš

Zámek Konopiště u Benešova

 • Info

  Zámek se do dnešní doby zachoval v podobě, jakou dostal při poslední přestavbě za arcivévody FF d´Este. Také vnitřní vybavení zůstalo v co největší míře stejné, jako za doby, kdy zámek obýval František Ferdinand s rodinou.
  Možnost civilních svatebních obřadů v obřadním salónku, v Růžové zahradě nebo církevních obřadů v zámecké kapli.

 • Kapacita

  Kapacita: Zámecká kaple (50 osob) / Salonek jižního křídla (50 osob)

 • Info

  Sídelní útvar s panským dvorcem či tvrzí vznikl v Hořovicích nejpozději po polovině 12. století, na závěr oné ohromné raně středověké kolonizační vlny, která určila sídelní strukturu i komunikační síť naší země. V roce 2002 byl areál státního zámku Hořovice vyhlášen Národní kulturní památkou.
  Svatební obřady (občanské) se konají v zámecké kapli nebo v zámeckém parku.

 • Kapacita

  Kapacita: Zámecká kaple (40 osob)

Zámek Hořovice

Zámek Sychrov

 • Info

  Novogotický zámek Sychrov sloužil jako rezidence původem francouzského rodu Rohanů. Zámecké pokoje jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy a dalšími doplňky; většina místností také vyniká bohatou řezbářskou výzdobou.

 • Kapacita

  Kapacita: Zámecký park / Zámecká kaple (60 osob) / Předkaplí (30 osob) / Zámecká galerie (200 osob) / Alainův sál (40 osob) / Královské apartmá (10 osob) + vybraný interiér zámku po dohodě / Zámecká oranžerie (36 osob)

 • Info

  Státní zámek Kynžvart leží v západních Čechách. Je znám především jako bývalé letní sídlo rakouského kancléře Klemense von Metternicha.
  Svatební obřady (občanské) se konají v zámecké kapli nebo v zámeckém parku (na tzv. ostrůvku).

 • Kapacita

  Kapacita: Zámecká kaple (80 osob)

Zámek Kynžvart

Zámek Kroměříž

 • Info

  Arcibiskupský zámek je dominantou jednoho z nejatraktivnějších měst na Moravě a hlavním magnetem návštěvníků historického komplexu, v rámci něhož byl spolu se svými zahradami zapsán v roce 1998 na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

 • Kapacita

  Kapacita: Sněmovní sál (200-380 osob) / Manský sál (120-180 osob) / Sala Terrena (120-500 osob) / Zámecké nádvoří – Balkonové místnosti (150-300 osob) / Štuková místnost, Místnost s kamny (100-200 osob)

 • Info

  Vrcholně barokní architektura z počátku 18. století (G. B. Alliprandi) situovaná do přírodně krajinářského parku.
  Standardně se svatební obřady odehrávají v Rudolfově sále v bočním zámeckém křídle. Možné je ale i pořádání svatebního obřadu v parku nebo v romantických pavilonech.

 • Kapacita

  Kapacita: Rudolfův sál (50 osob) / Pavilon (30 osob)

Zámek Veltrusy

Zámek Březnice

 • Info

  Počátky malebného březnického zámku jsou spojeny s jedním z nejstarších českých rodů, s rodem Buziců, kteří svůj původ odvozovali od bájného Bivoje. Zbořením některých budov, přístavbou zdi s baštou a novorenesanční sgrafitovou omítkou vtiskli konečnou podobu zámku, zámeckým interiérům i sbírkám poslední soukromí majitelé Březnice, Palffyové z Erdödu.

 • Kapacita

  Kapacita: Hudební sál (80 osob) / Kaple Neposkvrněného početí (30 osob) / Zámecký park

 • Info

  Mnichovohradišťský zámecký areál je příkladem velkolepého barokního šlechtického sídla, které se dochovalo jen v málo pozměněné podobě.

 • Kapacita

  Kapacita: Obřadní síň (50 osob) / Kaple Sv. Anny (150 osob) / Sala Terrena (50 osob) / Zámecký park

Zámek Mnichovo Hradiště